ارائه دانش و تجهيزات به روز و كارا در صنعت توليد طلا و فلزات گرانبها

HERAEUSشركت هيرائوس
يكي از مهمترين و مطرح ترين توليدكنندگان آلياژ فلزات گرانبها در آلمان
و خاوردور بوده كه با امكانات وسيع در زمينه تحقيق وبررسي
نياز هاي صنايع طلا و جواهر و امكان ايجاد تنوع فراوان با استفاده
از نقره در اختيار مصرف كنندگان قرار ميدهد.
اين شركت يكي از معتبر ترين توليدكنندگان شمش طلا در دنيا بوده
و در زمينه هاي تسويه طلا جزو چند شركت مطرح دنيا مي باشد
امكانات ويژه در ارائه پيشرفته ترين تكنولوژي هاي ساخت و استفاده از
آلياژ هاي مادر با استفاده از آزمايشگاه هاي مجهز ومتنوع راه گشاي
نياز هاي شما همكاران ميباشد.